גישור עסקי

גישור עסקי ממוקד, הינו שיטת גישור אשר מציעה גישור עסקי ממוקד מטרה.

גישור עסקי ממוקד, הינו גישה תכליתית, השואפת לפתרון סכסוכים עסקיים ביעילות ובמהירות.
הרעיון המנחה את הגישה הינו ההתמקדות בליבת הסכסוך, התמקדות זו מסייעת במציאת אופציית גישור עסקי (או פישור עסקי) יעילה אפקטיבית וצודקת.

בבסיס השיטה, עומדת החתירה בהליך הגישור לזיהוי והתמקדות בליבת הסכסוך, תוך התרחקות מהנושאים אשר מפריעים לפתרון מהיר ואפקטיבי של הסכסוך. ליבת הסכסוך הנו התחום המצומצם ביותר של נושאים, אשר אנו נדרשים לתת להם פתרון במהלך הליך הגישור על מנת לפתור את כלל הסכסוך באופן אפקטיבי.

לרוב בעיות נפתרות על ידי שיתוף צד שלישי מקצועי וניטרלי .

אין ספק כי האדם המיקצועי הטוב ביותר לפתרון בעיות עיסקיות הינו רואה החשבון.

לרוב יש נטייה לראות ברואה החשבון המעורב בעסק, אדם שאינו ניטרלי ומכאן הפנייה לרואה חשבון חיצוני בלתי תלוי המשמש כמגשר.

שימוש במומחיות בגישור

האפשרות למקד ולאתר בשלב מוקדם של הגישור העסקי/הפישור העסקי, את לב המחלוקת הינו יתרון נוסף. יכולת זו תאפשר לצרף להליך הגישור העסקי, ככול שהדבר יידרש והצדדים לגישור חפצים בכך, את המומחה הרלוונטי לפתרון היעיל ביותר.

מיומנות המגשר אינה תלויה בעיסוקו, ייתכן שיהיה עו"ד מעולה ומקצועי אך כמגשר אין לו את היכולת לסייע .

היתרונות בשימוש בהליך גישור

חסכון בזמן ועלות כספית ליישוב הסכסוך.

קיצור זמן – הליך משפטי יכול להשתרע על פני מספר שנים.

צרו קשר ונשמח לעזור