עוסק פטור

עוסק פטור הינו "עוסק קטן" שמחזור עסקאותיו השנתי קטן (התקרה השנתית מתעדכנת מדי שנה).

עוסק פטור מוציא קבלות אך אינו רשאי להוציא חשבוניות מס, הוא אינו גובה מע"מ ואינו משלם מע"מ.

עוסק פטור אינו זכאי להחזרי מע"מ בגין הוצאותיו גם אם חוייב במע"מ.

בעלי מקצועות חופשיים אינם יכולים להירשם כעוסק פטור הם חייבים בפתיחת תיק עוסק מורשה.

אין בכך לפתור את העוסק פטור מחובת נהול ספרים על פי עיסוקו (תעודת משלוח/הצעת מחיר/הזמנת עבודה/יומן תלמידים/יומן מטופלים…) רצוי להיוועץ ברואה חשבון לפני פעילות ולא בדיעבד.

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

בתיקון 23 לחוק מס ערך מוסף (1/7/2002), בוטלו הגדרות "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור" וכיום הגדרת "עוסק פטור" מחליפה את הגדרת "עוסק זעיר פטור" שהייתה נהוגה בעבר.

ניהול ספרים

על כל עוסק להיוועץ ברואה חשבון לגבי הוראות ניהול ספרים החלות עליו.

תעודת מישלוח, ספר הזמנות, יומן טיפולים, יומן תלמידים, קבלות וכו'…

צרו קשר ונשמח לעזור