חברה בע"מ

לצורך התאגדות חברה די באדם אחד.

חברה מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה ובדיווח מקוון למע"מ.

לחברה רצוי שיהא עו"ד קבוע מלווה.

על החברה לשלם כל שנה אגרה לרשם החברות.

יתרונותיה של החברה גדולים אך בפעילות נמוכה ההוצאות הכרוכות בהפעלתה גדולות מה "חסכון" שבה.

חברה מוגבלת במניות –  חברה בע"מ מגינה על בעלי המניות מפני תביעות, למעט במקרים בהם חתמו בעלי המניות ערבות אישית לחברה.

רצוי ומומלץ להתייעץ עם רואה חשבון לפני הקמת חברה.

Start up

עסקי היזמות במדינת ישראל, הולכים וגדלים.

אחת הבעיות ביזמות עסקית אינטרנטית היא זקיפת הוצאות טרם קבלת הכנסה.

המבחן לפתיחת עסק הוא לרב קיום הכנסה, לא כך בחברות אינטרנטיות.

הוצאות הקמה לעסק נחשבות כהוצאות שהוצאו 6 חודשים טרום הקמת העסק.

פועל יוצא מכך שאם לא תוקם חברה/עוסק מורשה ההוצאות לא תוכרנה על ידי פקיד השומה.

חוק מע"מ מאפשר קיזוז תשומות 6 חודשים שקדמו לפתיחת העסק.

לכן רצוי לפתוח עסק, לצבור את ההוצאות שיהיו מוכרות לקזוז מההכנסות העתידיות.

צרו קשר ונשמח לעזור