עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו עוסק הרשאי לקזז מע"מ מהוצאותיו וצריך לשלם מע"מ על הכנסותיו.

הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה מחייבות כל עסק בניהול ספרים שונה. לשם כך ינחה אותך רואה החשבון מה מותר ומה אסור ואילו ספרים עליך לנהל.

לרוב זה אינו מסתכם בהנפקת חשבוניות/קבלות…

עד מחזור כספי מסוים הקבוע בחוק, הנהלת החשבונות המתחיבת הינה חד צידית (רשום הכנסות והוצאות בלבד) מעל התקרה הכספית הנ"ל, מחויב העסק בהנהלת חשבונות כפולה, בדיוק כמו חברה בע"מ.

רצוי אך אין זה הכרחי לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק.

עוסק מורשה נותן ללקוחותיו חשבונית ולכן הם רשאים לקזז מע"מ כהחזר … לא כך הדבר עם עוסק פטור.

תדמית עיסקית

עוסק פטור – עסק קטן

עוסק מורשה – עסק בנוני/גדול

חברה בע"מ – עסק גדול

צרו קשר ונשמח לעזור