הקפאת הליכים

חברה ריווחית אך עם קשיי נזילות, זכאית לבקש מבית משפט לשנות סטטות ולהפוך ל- "חברה בהקפאת הליכים".

חברות המגיעות למצב של חדלות פרעון (או קרוב לזה), שנצברו להן חובות גדולים, הכוללים בין היתר אי יכולת תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדים, דחיית תשלומי ספקים, חריגה בבנקים.

ע"פ סעיף 350 לחוק החברות אפשר להיכנס להליך "הקפאת הליכים".

העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה בין רואה חשבון לעורך דין.

המטרה לאפשר לחברה להתנהל במתכונת העסקית האופיינית לה, ללא התעסקות עם חובות עבר עד הגעת החברה להתייעלות הרצויה ולהסדרת חובותיה.

צרו קשר ונשמח לעזור