עצמאי או חברה

לרב קיימת התלבטות איזה עסק לפתוח, עצמאי או חברה?

קשר עם רשויות המס – חברה עומדת מול רשויות המס כישות כלכלית ומשפטית הנפרדת מבעליה. עצמאי חייב במקדמות אישיות על חשבון הרווח השנתי (אחוז שנקבע ע"י מס הכנסה עפ"י ההכנסות).

שעורי המס  – לחברה יש מס סופי ומוחלט הקטן משמעותית מהיחיד, אך המס משולם גם באמצעות שכר שמושך בעל השליטה מהחברה.

שיטת ניהול ספרים – שיטת ניהול פנקסי החשבונות בחברה מחייבת הנהלת חשבונות כפולה, עצמאי, ממחזור כספי מסוים חייב אף הוא בהנהלת חשבונות כפולה.

פיקוח ובקרה – בחברה קיים פיקוח מלא על משאבי העסק לרבות בדיקת הפקדות והתאמות בנק.

חשיפת סיכון – בחברה אין חבות אישית למעט במקרים בהם חתמו בעלי המניות ערבות אישית, לדוגמא בנק מחתים ערבות אישית את הבעלים.

פתיחת תיק – חברה נפתחת ברשם החברות לפני רשויות המס. בנוסף, על חברה חלה אגרה שנתית המתעדכנת מדי שנה.

פיצויים פטורים ממס – בעל שליטה רשאי לקבל פיצויים מהחברה בה היה "שכיר". לעצמאי אין הטבה כזו .

ביטוח לאומי – שניהם אינם רשאים לחתום אבטלה.

גיוס הון זר – יותר קל בחברה, הכנסת שותף תמורת מניות.

בוא להתלבט אתנו אנשי המקצוע – לפגישת ייעוץ ללא התחייבות –

צרו קשר ונשמח לעזור