רישום עמותה

ניתן לרשום עמותה באחת משתי דרכים:

1. הליך מהיר: רישום עמותה עם תקנון מצוי – המייסדים מבקשים לאמץ את התקנון הנמצא בתוספת הראשונה לחוק העמותות, ובאפשרותם גם לבקש לאמץ אותו עם שינוי של שני סעיפים הנדרשים על ידי רשויות המס לצורך הכרה בעמותה כמוסד ציבורי, וכן עם שינוי סעיף 18 לתקנון המצוי בעניין מורשי החתימה (ראה בהנחיות לרישום עמותה). הליך הרישום במקרה כזה מבוצע על ידי מחלקת הרישום והמייסדים יקבלו התייחסות עניינית ובמידת האפשר תעודה לרישום עמותה תוך פרק זמן קצר של כ- 10 ימי עבודה.

2. הליך רגיל: רישום עמותה עם תקנון מיוחד – המייסדים מבקשים לאמץ תקנון בניסוח שונה מהתקנון המצוי, הליך זה דורש בחינה משפטית של סעיפי התקנון ומשך הזמן עד למתן מענה ענייני לעמותה הוא ארוך יותר, כ- 21 ימי עבודה. הליך זה מטופל על ידי החטיבה אליה תשתייך העמותה מבחינת תחום הפעילות שלה.

ברישום חברה לתועלת הציבור אין אפשרות לאמץ תקנון מצוי, ולכן הליך הרישום יהיה דומה להליך הרגיל, של רישום עמותה עם תקנון מיוחד.

זמן הטיפול ברישום חל"צ ל- 45 ימי עסקים.

שינוי תקנון חל"צ – 45 ימי עסקים.

שינוי מטרות חל"צ- 21 ימי עסקים.

לאחר רישום העמותה או החל"צ, כל בקשה לשינוי שם, מטרות או תקנון, תטופל על ידי החטיבה אליה משויכת העמותה.

תחום הרישום מוסדר בחוק, ואילו האגרות אשר יש לשלם עבור פעולות אלה, בצרוף חובת תשלום אגרות שנתיות או זכות להצהיר על עמידה בקריטריונים לקבלת פטור מתשלום האגרות, נקבעו בתקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח – 1998

צרו קשר ונשמח לעזור